Метал » APRAXIA » Маёй Радзіме

Маёй Радзіме

Я спяваю песню аб роднай краіне,
Імя якой Белая Русь.
Гэта краіна блакітных азёраў,
Гэта краіна магутных лясоў.

Людзі мужныя смелыя тут жывуць,
Моцныя духам і дужыя целам,
Як адзiн за зямлю сваю на бітву пайдуць,
Усе зробяць, каб яна жыла і квітнела!

Назаўсёды застанешся белаю ты
Наперакор ворагам, дарагая радзіма,
Ганарлівы ды белы арыйскі воін
Уратуе цябе ў ліхую гадзіну!

Над табой заззяе зноў Колаўрат,
Што абудзіць народ на вялікую справу.
Грымне нардычны гром, твой паўстане салдат
І ўзніме ён меч дзеля тваёй славы!

Белая Русь, ты краіна мая, ты радзіма мая!
Белая Русь, хутка моцныя плечы свае расправіць!
Белая Русь, адзіным продкам еўрапейскіх народаў
Згонім усю нечысць з роднай сваёй зямлі!

Сінявокая маці, Белая Русь,
Я на вернасць табе назаўжды прысягаю.
Няхай адбудзецца ўсё аб чым марым мы
Ды ўзнімецца ўвысь наш штандар перамогі!

Назаўсёды з табою мы, Белая Русь,
І ў шчасці і ў ліхую часіну!
Ад сэрца ўвысь мы ўскінуўшы рукі
Салютуем славе Нашай Краіне!